Til at personopplysningene mine blir behandlet av FCA Italy S.p.A. for å analysere mine preferanser og motta tilpasset kommersiell kommunikasjon, som angitt i punkt d) i personvernerklæringen.